Za nami I Sympozjum LOTOS Oil „Środki smarowe i płyny eksploatacyjne w Polsce 2017”

Aktualności
Za nami Sympozjum LOTOS Oil, które odbyło się w podwarszawskim Józefowie. Spotkanie stanowiło ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska biznesu. Otwarto nowe, synergiczne możliwości do działania w obszarze wspierania polskiej gospodarki w ramach różnych inicjatyw oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych na rzecz rozwoju branży.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy