Kontakt

MERYTORYKA
Wiktoria Pera
tel.: +48 536 157 530
wiktoria.pera@forum-media.pl
REKLAMA
Marek Włodarczyk
Brand manager
tel.: +48 502 237 957
                              marek.wlodarczyk@forum-media.pl

 

 


FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223
REGON: 631046924
Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Prezes Zarządu, Dyrektor Wydawnictwa: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?
Kategoria:
Temat: