Samochody w Polsce są za stare na używanie biopaliw

Aktualności
Samochody jeżdżące po polskich drogach są za stare na biopaliwa pierwszej generacji. Tymczasem unijna polityka energetyczno-klimatyczna wymaga, aby kraje członkowskie w większym stopniu wykorzystywały odnawialne źródła energii, w tym biopaliwa. W osiągnięciu tego celu miałoby pomóc wprowadzenie paliw drugiej generacji.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy