Audi uruchamia program środowiskowy Mission:Zero. Naturalne siedliska przyrodnicze w fabrykach Audi

Aktualności
By zwiększyć świadomość społeczeństw na temat globalnego ginięcia gatunków i w celu promowania środków dążących do jego powstrzymania, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła tę dekadę Dekadą Różnorodności Biologicznej ONZ. Audi włącza się do tych wysiłków i na terenie wszystkich swoich fabryk realizuje projekty na rzecz różnorodności biologicznej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy