3xP w praktyce, czyli system przejrzysty i prosty?

Ministerstwo Finansów (MF) w czerwcu br. zapowiedziało rozpoczęcie prac nad modyfikacją przepisów podatkowych szczególnie uciążliwych dla przedsiębiorców. W opublikowanym na stronie internetowej MF komunikacie zatytułowanym „3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe” wskazane zostały cztery główne obszary, w których mają nastąpić uproszczenia podatkowe.

2018-09-10 09:47:16

Zmiany te mają być zgodne z deklarowaną przez MF filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają nie tylko ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, ale również inne sprawy podatkowe codziennego życia.

Wskazane cztery obszary uproszczeń podatkowych to:

 1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych, w tym:
 1. ułatwienia w przekazywaniu zeznań podatkowych do urzędu skarbowego,
 2. rezygnacja z deklaracji VAT,
 3. mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów,
 4. składanie zbiorczych deklaracji PCC (dla podatku od czynności cywilnoprawnych) za cały miesiąc.
 1. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji, w tym:
 1. obniżka stawki CIT do 9%,
 2. podwyższenie z 20 000 euro do 150 000 zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
 3. możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy,
 4. wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie,
 5. jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym,
 6. podwyższenie progu „małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln EUR rocznej wartości sprzedaży.
 1. Prostsze, przyjaźniejsze przepisy, w tym:
 1. uporządkowana, nowa matryca stawek VAT,
 2. składanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnych z przepisów podatkowych zmienionych w ostatnich 12 miesiącach.
 1. Bezpieczny podatnik

a) nowa ordynacja podatkowa, która zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik,

b) skrócenie terminu w „uldze za złe długi” w VAT ze 150 do 120 dni.

Projekty zmian dotyczące budowy podatkowego systemu mają zostać przedstawione jesienią tego roku, a nowa ordynacja podatkowa ma być podstawą systemu podatkowego zbudowanego w myśl zasady 3P: przejrzystego, prostego i przyjaznego. Przykładowo: w sytuacjach niejasnych przedsiębiorca ma mieć możliwość złożenia w urzędzie skarbowym wniosku o przeprowadzenie kontroli. Kontrola ta odbywać się będzie za odpłatnością – w wysokości około 1% sprawdzanej transakcji.

Komentarz

Na podstawie informacji o zapowiadanych zmianach można pokusić się o stwierdzenie, że nie wszystkie zmiany mogą być korzystne dla przedsiębiorców. W szczególności dotyczy to zmian w zakresie rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi. MF proponuje podwyższenie z 20 000 EUR do 150 000 zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jednak limit 150 000 zł dotyczyłby także zaliczania opłat z tytułu rat leasingowych do kosztów podatkowych, co oznacza, że w przypadku samochodów osobowych o wartości przekraczających tę kwotę zniknęłaby możliwość zaliczenia opłat leasingowych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto MF zamierza także ograniczyć wysokość wydatków związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych, jeśli będą wykorzystywane zarówno dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne. Ograniczenie ma być podobne jak w podatku VAT – w przypadku używania samochodów dla celów prywatnych i firmowych (bez zgłoszenia i prowadzenia specjalnej ewidencji) podatnik ma prawo odliczyć jedynie połowę podatku naliczonego. Proponowane rozwiązanie oznacza, że przy samochodach leasingowanych, których wysokość rat przekracza kwotę 150 000 zł, przedsiębiorca zaliczy do kosztów kwotę do wysokości 75 000 zł.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wymienić czy zakupić samochody do firmy w najbliższym czasie, powinni więc z uwagą śledzić wprowadzanie nowych rozwiązań, gdyż możliwe, że korzystniej będzie zawrzeć np. umowy leasingowe w obecnym stanie prawnym, korzystając z prawa do zaliczania rat leasingowych w pełnej wysokości i ewentualnej ich kontynuacji w przyszłości na zasadzie praw nabytych. Chyba że taka możliwość zostanie wykluczona.

CZYTAJ TAKŻE: Wynajem długoterminowy – tak będzie wyglądać przyszłość rynku?

 

 

ZNAJDŹ NAS: