Wyniki roczne za rok 2015 - Grupa PSA potraja swój regularny dochód z działalności i finalizuje proces restrukturyzacji

Aktualności
5 proc. regularnej marży operacyjnej z oddziału motoryzacyjnego z roku 2015. Operacyjny wolny przepływ pieniężny wytworzony w roku 2015 na poziomie 3,8 mld Euro.W sumie w okresie dwóch lat sięgający sumy 6 mld Euro. Wszystkie cele przekroczone: Grupa PSA ukończyła przed terminem realizację planu rekonstrukcji. W dniu 5 kwietnia 2016 r. Grupa przedstawi swój plan strategiczny zyskownego wzrostu.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy