Więcej "bio" w paliwach

Aktualności
Zwiększenie obowiązku zapewnienia udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw i biopaliw ciekłych nakłada na przedsiębiorców rozporządzenie w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2013-2018 przygotowane w Ministerstwie Gospodarki. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 roku.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy