VAT – powrót do sankcji finansowych dla podatników

Artykuły specjalistyczne
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 grudnia 2016 r. wprowadza liczne zmiany dotyczące rozliczania tego podatku przez przedsiębiorców, w tym m.in. wprowadza dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli sankcje finansowe dla podatników, którzy w sposób nierzetelny rozliczą podatek VAT, wskutek czego zostaje zaniżone zobowiązanie podatkowe lub zawyżona kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy albo do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy