Ufać, ale kontrolować! Raport Shell: Nadużycia paliwowe

Aktualności
W zarządzaniu flotą kluczowego znaczenia w usprawnianiu procesów i optymalizacji kosztów nabierają zarówno skuteczna kontrola, jak i ochrona przed nadużyciami paliwowymi. Skalę problemu z jakim borykają się managerowie firm transportowych, a także potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom potwierdzają wyniki raportu "Nadużycia paliwowe" przygotowanego na zlecenie Shell przez niezależną firmę badawczą Edelman Berland.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy