Udział Nissana w zysku Renault za pierwszy kwartał 2016 roku wyniósł 228 mln euro

Aktualności
Nissan opublikował wyniki za czwarty kwartał swojego roku obrachunkowego 2015/2016 obejmującego okres od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 roku. Wyniki Nissana za czwarty kwartał roku obrachunkowego 2015/2016 (tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku), podane zgodnie z japońskimi standardami rachunkowości, zostaną po odpowiedniej korekcie zakresu i metod konsolidacji uwzględnione w wyniku netto Grupy Renault za pierwsze półrocze 2016 roku. Szacowany udział Nissana w zysku Renault za ten okres wyniósł 228 mln euro.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy