T-Systems, Daimler i DKV na rzecz uruchomienia europejskiego systemu myta (EETS)

Aktualności
T-Systems, Daimler AG oraz DKV Euro Service nawiązały współpracę na rzecz uruchomienia systemu opłat drogowych EETS w całej Europie. Wystąpią na rynku w postaci joint venture. Celem jest komercyjne zorganizowanie systemu EETS, aby móc oferować jednolitą usługę rozliczania myta końcowemu klientowi. Podejmowane działania będą podlegały weryfikacji przez instytucje państwowe, stojące na straży konkurencyjności.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy