Stabilny wzrost wyników Grupy Masterlease

Aktualności
Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, w dniu 15 maja 2014 roku opublikował skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Grupa zakończyła kwartał z wynikiem netto na poziomie 15,1 mln zł (14,9 mln zł w I kw. 2013 roku). Wskaźnik ROE na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,2%.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy