Stabilny trzeci kwartał fundamentem pod nową strategię biznesową.

Aktualności
Poziom dostaw: 9 035 pojazdów o wartości ponad 625 mln zł. Liczebność floty: 30 197 pojazdów. Całkowity zysk netto Grupy w okresie trzech kwartałów 2016: 27,9 mln zł.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy