Rupert Stadler, prezes zarządu Audi AG, podkreśla podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy: "Ofensywa modelowa i techniczna umocni nasz przyszły wzrost"

Aktualności
W roku 2016, Audi chce cały czas zwiększać swoją sprzedaż, utrzymać wysoki poziom rentowności oraz nadal mocno inwestować w swoją przyszłość. Podczas 127. rocznego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 12 maja w Ingolstadt, zarząd Audi AG przybliżył akcjonariuszom sprawozdanie roczne za rok 2015, aktualne projekty oraz cele na bieżący rok. Ponadto Rupert Stadler, prezes zarządu Audi AG, przedstawił perspektywy marki na nadchodzące dziesięciolecie.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy