Prywatny samochód podatnika wykorzystywany w firmie

Artykuły specjalistyczne
Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy wykorzystują swój prywatny samochód dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, nie wprowadzając go jednocześnie do ewidencji środków trwałych. W trakcie użytkowania tych pojazdów ponoszą koszty związane z zakupem paliwa, płynów eksploatacyjnych, ubezpieczeń, biletów parkingowych czy przejazdami autostradami.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy