Propozycje BCC dot. objaśnień do ustawy w zakresie korzystania przez podatników z samochodów osobowych

Aktualności
BCC pozytywnie odbiera zamiar wydania przez ministra finansów objaśnień do ustawy w zakresie konsekwencji podatkowych korzystania przez podatników z samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności wprowadzonych na podstawie ustawy z 23 listopada 2018 r.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy