Prime Car Management S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Aktualności
Prime Car Management S.A. ("Spółka"), spółka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku usług car fleet management, ogłosił dziś, że spółka Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, będąca jedynym akcjonariuszem Spółki ("Akcjonariusz Sprzedający") - zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki ("Oferta") i ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy