Powierzone mienie - skoro służbowe, to nie moje?

Artykuły specjalistyczne
Prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika często uzależnione jest od rodzaju oraz jakości przekazanego mu przez pracodawcę mienia, stanowiącego narzędzia jego pracy. Przedmioty służbowe wysokiej klasy, przeznaczone dla pracowników wyższych szczebli, mogą pełnić dodatkowo funkcję motywacyjną, skłaniając do intensywnej pracy i dążenia do awansu. Problem pojawia się w sytuacji, gdy dochodzi do zniszczenia lub utraty powierzonego pracownikowi mienia.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy