Autor: Maciej Krotoski

Opis

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Powierzone mienie - skoro służbowe, to nie moje?

Prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika często uzależnione jest od rodzaju oraz jakości przekazanego mu przez pracodawcę mienia, stanowiącego narzędzia jego pracy. Przedmioty służbowe wysokiej klasy, przeznaczone dla pracowników wyższych szczebli, mogą pełnić dodatkowo funkcję motywacyjną, skłaniając do intensywnej pracy i dążenia do awansu. Problem pojawia się w sytuacji, gdy dochodzi do zniszczenia lub utraty powierzonego pracownikowi mienia.
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne bez tajemnic, czyli jak przygotować ofertę przetargową

Wymogi formalne, jakie potencjalny wykonawca jest zobowiązany spełnić, by wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie zawsze są tożsame i różnią się w zależności od tego, w jakim trybie udzielane jest zamówienie. Nie da się jednak przystąpić do przetargu bez znajomości prawa.
Czytaj więcej