Porsche publikuje zintegrowany raport roczny z raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Aktualności
Po raz pierwszy Porsche połączyło sprawozdania finansowe oraz dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nowy, ujednolicony format raportu kładzie nacisk na istotną rolę, jaką interakcja pomiędzy czynnikami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi pełni w osiągnięciu zrównoważonego, dochodowego rozwoju. Także pod względem zawartości raport reprezentuje nowe podejście - na jego łamach renomowani autorzy komentują zmiany, jakie przechodzi branża motoryzacyjna. Rozszerzona rzeczywistość nadaje mu z kolei "żywą" formę: lekturę wzbogacono o treści audio-wizualne.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy