Nowa strategia uchwalona: koncern Volkswagen ma być jednym z wiodących na świecie producentów środków transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju

Aktualności
Koncern Volkswagen tworzy podstawy trwałego sukcesu w świecie przyszłej motoryzacji i zamierza stać się jednym z wiodących światowych producentów środków transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby zrealizować te cele, Zarząd koncernu, przy aprobacie Rady Nadzorczej, uchwalił program "TOGETHER - strategia 2025". Wyznacza on początek największego procesu zmian w historii koncernu Volkswagen. Nowa strategia zawiera wiele ważnych postanowień dotyczących dalszego rozwoju oraz konkretnych inicjatyw, jej celem jest zaś trwałe zabezpieczenie przyszłości koncernu i rentownego wzrostu. Cele te mają zostać osiągnięte dzięki zakrojonym na szeroką skalę zmianom w obszarze produkcji samochodów, szybkiemu stworzeniu nowego obszaru działalności biznesowej związanego z usługami transportowymi, dzięki znacznemu wzrostowi efektywności i innowacyjności, a także poprzez przedsiębiorczy sposób myślenia i działania.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy