Metodologia Plebiscytu Fleet Awards Polska 2016

Aktualności
Tegoroczna metodologia Plebiscytu Fleet Awards Polska jest wynikiem konsultacji oraz sugestii ze strony Patnerów Merytorycznych oraz ewolucyjnym owocem poprzednich lat projektu oraz uwag, któe zgłaszali nam sami Partnerzy. Dokonane zmiany oraz finalny przebieg wyboru laureatów Plebiscytu nie budzą wątpliwości, a zastosowane narzędzia oraz metody ich selekcji są w pełni miarodajne, obiektywne i weryfikowalne.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy