Marek Małachowski nowym dyrektorem Regionu Północno-Wschodniego ALD Automotive

Aktualności
Marek Małachowski, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska, objął nowy zakres obowiązków w międzynarodowych strukturach firmy. Od lutego 2016 roku pełni równocześnie funkcję dyrektora Regionu Północno-Wschodniego ALD Automotive oraz dyrektora zarządzającego ALD Automotive Polska. W ramach koordynacji struktur międzynarodowych, Marek Małachowski jest odpowiedzialny za kształtowanie i realizację strategii firmy w Rosji, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy