Kierowca to „cham”, a kradzież to „obcięcie” lub „wywalenie” – poznajcie słownik złodziei samochodów

Aktualności
Złodzieje samochodów to niezwykle hermetyczne środowisko. Mają własny kodeks honorowy i… język. Każda metoda kradzieży posiada kodową nazwę, a członków grupy, w zależności od pełnionej funkcji, określa się swoistym mianem.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy