Infiniti nabiera globalnego rozpędu

Aktualności
Hongkong/Sunderland Infiniti już notuje efekty swoich zdecydowanych kroków, zmierzających do wzmocnienia obecności marki na rynku światowym i globalizacji jej działalności. Plany rozwoju opierają się w znacznym stopniu na zaangażowaniu marki w realizację obietnicy oferowania alternatywnych produktów klasy premium dla nowej generacji nowoczesnych, otwartych na zmiany klientów.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy