Grupa Masterlease zwiększa zysk netto

Aktualności
Zysk netto Grupy zwiększył się z 25,2 mln zł do 42,1 mln zł, czyli o 67%. Wyższy wynik netto pozwoli na wypłatę wyższej dywidendy. Skonsolidowany wynik na działalności CFM (usługi zarządzania flotą) w I półroczu 2014 r. wzrósł r/r o 2,1%.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy