Grupa Masterlease zrealizowała roczny plan dostaw i z optymizmem patrzy w przyszłość. Stan floty wzrósł w ciągu roku o 15%

Aktualności
Zgodnie z przewidywaniami Grupa Masterlease osiągnęła zakładany poziom dostaw samochodów w roku 2015 dla swoich klientów. W ciągu całego roku Grupa sfinansowała 10 963 samochody o wartości przekraczającej 705 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2015 stan aktualnej floty obsługiwanej przez Masterlease wyniósł 26 556 pojazdów, czyli o 15% więcej niż przed rokiem.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy