Grupa Arcus zapowiada wzrost przychodów w zakresie sprzedaży rozwiązań do zarządzania flotą.

Aktualności
W wyniku połączenia powstaje nowa spółka GEOTIK. Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline - polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą samochodową. Połączenie nastąpiło na mocy dwustronnej umowy podpisanej 29 grudnia 2016 r. poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa T-matic Systems oraz całego przedsiębiorstwa Rikaline.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy