[Felieton] Katarzyna Kozak-Piskorska: Bezpieczeństwo na zdrowie

Artykuły specjalistyczne
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie światowego bezpieczeństwa drogowego – ponownie zachęca państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do zintensyfikowania współpracy na rzecz realizacji ambitnych celów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zgromadzenie zatwierdziło Deklarację Sztokholmską oraz ogłosiło lata 2021–2030 Drugą Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ma to na celu zmniejszenie liczby ofiar w ruchu drogowym o co najmniej 50%.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy