Dr Herbert Diess wybrany Członkiem Zarządu koncernu Volkswagen i Prezesem Zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe

Aktualności
Rada Nadzorcza Volkswagen AG jednogłośnie wybrała dr. Herberta Diessa (56) na Członka Zwyczajnego Zarządu Volkswagen AG ze skutkiem od dnia 1 października 2015 roku. W ramach swojej funkcji jako Członek Zarządu koncernu, Diess przejmie od prof. dr. Martina Winterkorna zarząd nad marką Volkswagen Samochody Osobowe. Prof. dr Winterkorn pozostanie nadal Prezesem Zarządu koncernu.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy