Car sharing - nowy model transportu miejskiego?

Aktualności
Car sharing realizuje w praktyce ideę MaaS (ang. mobility-as-a-service), tzn. odejścia od tradycyjnego modelu posiadania środka transportu na własność na rzecz jego krótkotrwałego używania (współkorzystania). Tym samym usługa typu car sharing umożliwia jej użytkownikom sprawne poruszanie się w komfortowych warunkach, bez konieczności posiadania samochodu na własność wpisując się w trend tzw. ekonomii współdzielenia (ang. sharing-economy).

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy