Bezpieczeństwo na drogach - Litwini mają gorzej

Aktualności
Mimo niewielkiej poprawy sytuacji w 2014 r., Polska nadal znajduje się w gronie państw Unii Europejskiej o najwyższym współczynniku ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Dramatyczniejsza sytuacja niż u nas jest tylko na Litwie, Łotwie, w Rumunii i Bułgarii.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy