Badania flot samochodowych w Europie i w Polsce: coraz lepsza sytuacja na polskim rynku długoterminowego wynajmu aut.

Aktualności
Wśród polskich menedżerów flot samochodowych panują lepsze nastroje niż u ich europejskich kolegów - to jeden z wielu ciekawych wniosków z badań przeprowadzonych przez niezależną organizację Corporate Vehicle Observatory.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy