Zmiany dotyczące kosztów eksploatacyjnych po 1 stycznia 2019 r.

Artykuły specjalistyczne
Do końca 2018 roku, jeżeli ramach firmy funkcjonowały samochody służbowe, które zaliczono do ewidencji środków trwałych, to koszty ich eksploatacji (m.in. koszty paliwa, olejów, przeglądów, serwisu, OC, opon itp.) co do zasady zaliczano do kosztów uzyskania przychodów bez żadnych ograniczeń. Powyższe zasady uległy diametralnej zmianie.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy