Wsparcie budowy infrastruktury ładowania pojazdów

Artykuły specjalistyczne
Dnia 31 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dla przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że nabór wniosków na budowę infrastruktury ładowania pojazdów z napędem alternatywnym ruszył od początku 2020 r. Zgodnie z treścią rozporządzenia konieczne jest bowiem jeszcze udzielenie przez Komisję Europejską zgody na pomoc publiczną w postaci dopłat.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy