Wezwanie z urzędu skarbowego lub innego organu podatkowego

Artykuły specjalistyczne
W myśl obowiązujących przepisów oraz na mocy wieloletniego przyzwyczajenia (prawa niepisanego, prawa zwyczajowego) organ podatkowy w zasadzie w dowolnej sytuacji może wezwać podatnika, stronę, zarząd spółki lub też każdą inną osobę do złożenia wyjaśnień, zeznań lub do dokonania określonej czynności osobiście lub przez pełnomocnika.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy