[We Flocie] Zwrot kosztów najmu auta zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy

Artykuły specjalistyczne
Osoby poszkodowane w wypadkach bądź kolizjach komunikacyjnych spowodowanych przez innych uczestników ruchu drogowego często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich roszczenia nie ograniczają się jedynie do naprawienia szkody powstałej w pojeździe poprzez wymianę/naprawę uszkodzonych elementów.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy