[We Flocie] Zmiany podatkowe na 2017 rok

Artykuły specjalistyczne
W kończącym się 2016 r. nastąpiły zmiany w przepisach prawa podatkowego. Niektóre z nich już weszły w życie, a inne będą obowiązywać od 2017 r. Cały czas jednak trwają prace nad kolejnymi zmianami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r., w trakcie 2017 r., jak i od 2018 r.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy