[We Flocie] Skonstruujmy poprawną politykę samochodową.

Artykuły specjalistyczne
W obecnych trendach i procesach praktykowanych w przedsiębiorstwach rysuje się model rozdzielenia dokumentów dotyczących usystematyzowania i regulacji zdarzeń zachodzących w sferze użytkowania i obsługi flot samochodowych. Mam tu na myśli takie rozdzielenie, które określa informacje tylko dla użytkownika oraz inne, dotyczące procesów operacyjnych i kwestii strategicznych pozyskania, zarządzania, obsługi i remarketingu w obszarze floty.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy