[We Flocie] Likwidacja aut pulowych

Artykuły specjalistyczne
Każdy z menedżerów flotowych spotkał się (lub się spotka) w swojej karierze z samochodami pulowymi, zespołowymi, rotacyjnymi, wspólnymi etc. Zazwyczaj samochody te nie mają przypisanego jednego użytkownika - korzysta z nich wielu pracowników danej firmy (lub nawet wszyscy).

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy