[We Flocie] Jak wygląda odpowiedzialność finansowa użytkownika, jeśli nie zawarto umowy powierzenia pojazdu?

Artykuły specjalistyczne
Szkody w pojazdach flotowych to codzienność każdego fleet managera. Pierwsza grupa szkód jest spowodowana z winy osób trzecich i podlega likwidacji z polisy OC sprawcy wypadku/kolizji. Druga grupa to szkody spowodowane z winy użytkowników pojazdów flotowych, których likwidacją zajmują się fleet managerowie (bezpośrednio bądź przy udziale firm CFM), najczęściej z wykorzystaniem ubezpieczenia AC.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy