[We Flocie] Co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy serwisowej?

Artykuły specjalistyczne
Umowy serwisowe są dziś nieodłącznym elementem współpracy pomiędzy warsztatem lub siecią warsztatów a osobami zarządzającymi pojazdami. Regulują one nie tylko podstawowe zasady współpracy, ale też określają procesy oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy