Ustawa o elektromobilności - krok w kierunku niskoemisyjnego transportu

Artykuły specjalistyczne
Celem wprowadzenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest uregulowanie funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma to rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury w aglomeracjach czy na obszarach gęsto zaludnionych, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Co jeszcze może się zmienić?

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy