Sharing economy sposobem na problemy z mobilnością?

Artykuły specjalistyczne
Według prognoz ONZ do 2050 r. 70% populacji globu będzie mieszkać w miastach. Taka perspektywa stawia wiele wyzwań, bo przestrzeń staje się coraz bardziej ograniczonym zasobem. Stąd coraz istotniejszą rolę w mobilności miast będzie odgrywać intermodalność transportu i tzw. ekonomia współdzielenia (sharing economy) – trend, który możemy zaobserwować zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy