SEAT Full Service Leasing - zaufanie zbudowane na pewnych produktach

Artykuły specjalistyczne
Zwiększająca się świadomość przedsiębiorców wymusza na oferujących usługi i produkty okołofinansowe tworzenie propozycji konkurencyjnych, przejrzystych i bardzo elastycznych. Polski przedsiębiorca, decydent zakupowy czy fleet manager – wszyscy oni chcą zapewnić swojej firmie 100% mobilności. SEAT Full Service Leasing jest produktem pozwalającym zaspokoić potrzeby nowoczesnego przedsiębiorcy, wynikające wprost ze specyfiki polskiej gospodarki.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy