"Henry Ford", Vincent Curcio

Artykuły specjalistyczne
O Henrym Fordzie napisano już wiele, zarówno za jego życia, jak i po śmierci. Postać przemysłowca była analizowana przez wielu poprzedników Curcia, co dla niego samego mogło być ułatwieniem; korzystając z prac wcześniej powstałych, mógł dokładniej zrewidować bohatera, przyglądając mu się z różnych stron, porównując odmienne punkty widzenia i oceny Forda.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy