Po co nam polityka flotowa?

Artykuły specjalistyczne
Zbiór reguł dotyczących utrzymania samochodów służbowych i ich użytkowników we wspólnej przestrzeni, zwanej potocznie firmą, ma wiele tytułów. Jedni mówią na niego „Polityka flotowa” lub „Procedura flotowa”, inni nazywają go „Regulaminem użytkowania samochodów służbowych”. Jednakże, niezależnie od używanej nazwy, wszystkie te dokumenty cechują się jednym, wspólnym mianownikiem, którym jest zebranie w jednym miejscu kwestii związanych z użytkowaniem samochodów służbowych. Ale czy to na pewno jest cel, który powinien przyświecać ich twórcom?

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy