Październikowe zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

Artykuły specjalistyczne
1 października 2018 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, mające stanowić kolejny etap wdrażania zmodernizowanego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierujących – CEPiK 2.0.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy