Państwowe floty

Artykuły specjalistyczne
Floty jeżdżące w firmach z udziałem Skarbu Państwa wymuszają na ich zarządcach wypełnianie zobowiązań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. Tym przede wszystkim różnią się od flot jeżdżących z logo prywatnych przedsiębiorstw. Firmy podlegające pod wspomnianą ustawę chcąc pozyskać nowe samochody, zobowiązane są do rozpisania przetargu, który ogranicza w pewnym stopniu autonomię w wyborze dostawcy.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy