Opodatkowanie odszkodowań podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Artykuły specjalistyczne
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody poza wymienionymi w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361) oraz dochody, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy